600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

M42567Gen banner

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

 

 

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

 

 

📌 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โดยหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการรายงานตัว คือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

 

ScoreM42567