600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

Gen M12567 banner

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

 

📥 ประกาศผลสอบ ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

📥 ประกาศผลสอบ ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

📥 ประกาศผลสอบ ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

📥 ประกาศผลสอบ ม.1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

 

📌 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โดยหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการรายงานตัว คือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

 

ScoreM12567