600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

สถานที่ติดต่อ : 

Benchama Maharat School
600 Sunpasit Amphoemuang Ubonratchathani 34000 | Tel : 045-474423
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : ห้องธุรการ 045-474423 , ห้องวิชาการ 045-474424 | อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ช่องทางการติดต่อ :

เบอร์โทรศัพท์กลาง

  • ห้องธุรการ 045-474423
  • ห้องวิชาการ 045-474424

JD Simple Contact Form