600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดการสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบดิจิทัล ในวันอาทิตย์ที่ 11กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนที่สมัครสอบ ตวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1kUsc_AHBXujjut2UTSDQR3t0gxcdbSRy/view?usp=drive_link

ta0

ta1