600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

APEPSMTEYSP M12567 banner 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

📥 ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ AP

📥 ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP

📥 ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

📥 ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ YSP

 

📌 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โดยหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการรายงานตัว คือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

 

Check Score Ad M1 67