600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัจฉริยภาพทางวิชาสังคม ประจำปี 2566

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัจฉริยภาพทางวิชาสังคม ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม