600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

 APEPSMTEYSP M42567 banner

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2567

 

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ AP

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ EP

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ EEP

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ FLAP

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

📥 ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ YSP

 

📌 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง

รายงานตัวในวันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โดยหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการรายงานตัว คือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

 

Check Score Ad M4 67