600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศรผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2567

ประเถทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) และ ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

<<ดูรายละเอียดที่นี่>>