600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567

(เฉพาะนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เท่านั้น)

robotsPoster BM