600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ตามที่บริษัท Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ โดยปรับลดการให้บริการพื้นที่ Google Drive จากแบบไม่จำกัด เป็นแบบ Pooled Storage (การใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน) เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไปดังนี้

 ขอคืนพื้นที่bmDrive

googledrive