600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาแนะแนว


ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาแนะแนว

< click ดูรายละเอียดที่นี่ >