600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล 

จำนวน 1 อัตรา

---------------------- 

<<คลิกดูรายละเอียด>>