600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) และวิชาภาษาไทย

-----------------------

<คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่>