600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 


ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

[ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ ]


 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

[ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ ]


 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

[ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ ]