600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน [ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ ]


ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ ]


ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ [ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ ]