600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

**********************************

[คลิกดูรายละเอียดที่นี่]