600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

 

<click ดูรายละเอียดที่นี่>