600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลงานผลิตน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

17062567water BM1