600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานยามรักษาความปลอดภัย 

ปีการศึกษา 2567

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

------------------------------- 

ดูรายละเอียดที่นี่!!