600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

................................. 

คลิกที่นี่!!