600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะจะมหาราช 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  สังกัดกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ

และเจ้าหน้าที่งานธุรการ-เทคโนโลยี  สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ

------------------------

คลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

[เจ้าหน้าที่งานพัสดุ]

[เจ้าหน้าที่ธุรการ-เทคโนโลยี