600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 ดร.องอาจ จูมสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมกิจกรรมกับเบ็ญจะมะมหาราชสมาคม นำโดย พลโท ดร.อรรถ สิงหัษฐิต นายกสมาคม ในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "วิ่งเพื่อน้องเบ็ญสู้ชีวิต" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี , นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ห้างร้านต่างๆ รวมทั้งศิษย์เก่า บม. ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น เมื่อเวลา 04.00-08.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

wing1

wing2

wing3