600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ English Test 2023 รอบชิงชนะเลิศ (On - Site) ณ อาคาร 9 (EP) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในวันที่ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

S 91947013

S 91947022

S 91947020