ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่นยอดนิยม

GTH ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม workshop

 

งานแนะแนวร่วมกับบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท ฮับ จำกัด หรือ GTH จัดกิจกรรม workshop พิธีกรภาคสนาม ตอน “ชวนเป็นพิธีกร” โดยมีพิธีกรมืออาชีพ

ร่วมขบวนฟ้อนรำงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปีฯ

คณะผู้บริหาร ,คณะครู และคณะผู้ปกครอง นำนักเรียนหญิง ม.3 ม.4 และ ม.5 จำนวน 1,000 คน ร่วมขบวนฟ้อนรำกับทางจังหวัดในงาน ”ใต้ร่มพระบารมี 60 ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี”

  

เครื่องหมายประจำโรงเรียน ใช้เครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศรีครอบเลข ๕

อันเป็นสัญลักษณ์แทนรัชกาลที่ ๕ มีฐานเป็นรูปดอกบัวรองรับ ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี

สีประจำโรงเรียน สีเขียว หมายถึง ความเข็มแข็ง อดทน ใฝ่สันติ "ประพฤติดี และมีวัฒนธรรม"

สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักความก้าวหน้า พร้อม "นำสังคม"

 

ปรัชญาของโรงเรียน "ประพฤติดี มีวัฒนธรรม นำสังคม"

คติธรรมของโรงเรียน (ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช)
"สฺพฺพตธมฺมสงฺคโม วฑฺฒติ" ผู้มีความประพฤติธรรม สังคมดี ย่อมเจริญ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน "ความเป็นเลิศทางวิชาการ"

 อัตลักษณ์ของนักเรียน “ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่ง เบ็ญฯ”

 

มาร์ชเบ็ญจะมะมหาราช

 คำร้อง : ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ทำนอง : เทอด บุณยรัตพันธุ์ (พ.ศ. 2509)

 เบ็ญจะมะมหาราชประกาศสมญา สำนักศึกษาของเราชาวอุบล นามนี้เป็นสิริมงคล เราร่วมกมล พร้อมพรักรักโรงเรียน เราเรียนวิชาก่อเกิดปัญญา มุ่งหวังก้าวหน้า เราต้องพากเพียร ระเบียบ วินัย อบรมจิตใจยึดธรรมอำไพประดุจแสงเทียน ใจเราเบิกบานดุจบัวตระการ แย้มรับแสงฉานเป็นนิจจำเนียร ลูกเบ็ญจะมะทุกคน เราร่วมกมลชูเกียรติชาวอุบล และเทอดศักดิ์ศรีโรงเรียน

 

ร่วมกายร่วมใจ

 คำร้อง : ทองอิน วีสเพ็ญ ทำนอง : เทอด บุณยรัตพันธุ์ (2490)

 ร่วมกายร่วมใจ เพื่อเบ็ญจะมะของเรา เทิดนามเอาไว้ให้งาม เพื่อเบ็ญจะมะ เพื่อเบ็ญจะมะของเรา มิให้ใครลบหลู่ดูเบา พวกเรามุ่งมั่นความดี เพื่อเกียรติที่มีแก่เบ็ญ เราลูกเบ็ญ เทิดเบ็ญ คงอยู่คู่เกียรติของเบ็ญ (ซ้ำทั้งเพลง)

 

ชูเกียรติเบ็ญฯ

 คำร้อง-ทำนอง : ชำนาญ เล็กนาวา (แต่งเมื่อปี พ.ศ. 2513)

 เกียรติเบ็ญเกรียงไกรเกริกในพระนามเบ็ญ ผองเราบำเพ็ญเทิดไท้ตลอดมา (ช.) เบ็ญจะมะ... (ญ.) เบ็ญจะมะ... (ช.) มหาราชา... (ญ.) มหาราชา... เราทุกดวงวิญญา ซึ้งพระคุณทูนค่า เทิดมหาราชัน เย็นแสนเย็นร่มไทร เย็นล้ำเพราะแรงน้ำใจที่เรารักรวมชีวัน เขียวแดงแห่งสีธงพัน สามัคคีมั่นอยู่ร่วมรั้วธง ร่มไทร ลูกเบ็ญดำรูเชิดชูวินัยนำ ทั้งคุณธรรมเบ็ญล้ำเกินกว่าใคร (ช.) เบ็ญเราเอ๋ย... (ญ.) เบ็ญเราเอ๋ย... (ช.) เบ็ญเอ๋ยเกรียงไกร... (ญ.) เบ็ญเอ๋ยเกรียงไกร... สามัคคีน้ำใจ ขอจรรโลงให้สถิตไว้ในเบ็ญ เรารักเรียนเล่นเป็น เมื่อแข่งขันทุกคนบำเพ็ญเป็นนักกีฬาดี เขียวแดงดุจแสงชีวี ซึ้งพระคุณครูที่อบรมน้ำใจให้งาม (ท้ายเพลง) รักเบ็ญเสมอ รักเต็มดวงใจ มิคลายคงมั่น พวกเราชาวเบ็ญลูกแม่พระไทรทอง รักกันปรองดอง เราเชิดชูเกียรติเบ็ญ...

 

เรานี่หรือเบ็ญฯ

 คำร้อง : เทอด บุณยรัตพันธุ์ ทำนอง : เทอด บุณยรัตพันธุ์

 

เรานี่หรือเบ็ญฯ เรานี่หรือเบ็ญฯ เรานี่หรือที่เขาลือว่ามีชื่อเบ็ญ จงมานะ จงมานะ เพื่อชัยชนะ และเพื่อเบ็ญ เบ็ญจะมะ เรานี่ไทรงาม เรานี่ไทรงาม งามไทรกิ่งใบในสถานเบ็ญ จงมานะ จงมานะ เพื่อชัยชนะ และเพื่อเบ็ญ เบ็ญจะมะ
 

ใต้ร่มไทรงาม

คำร้อง - ทำนอง : ไม่ทราบผู้แต่ง

 

(ช) ใต้ร่มไทรงาม (ญ) ใต้ร่มไทรงาม
(ช) แสนสำราญชื่นใจ (ญ) แสนสำราญชื่นใจ
(ช) พวกเราไม่ไร้ (ญ) พวกเราไม่ไร้
(ช) แม้น้ำใจก็พร้อมเพรียง (ญ) แม้น้ำใจก็พร้อมเพรียง
(ช) ใครมารุกราน (ญ) ใครมารุกราน
(ช) เราประสานเคียงคู่ (ญ) เราประสานเคียงคู่
(ช) ไม่หลีกไม่เลี่ยง (ญ) ไม่หลีกไม่เลี่ยง
(ช) ขอสู้เพียงชีพมลาย (ญ) ขอสู้เพียงชีพมลาย
(ช) เบ็ญจะมะเกรียงไกร (ญ) เบ็ญจะมะเกรียงไกร
(ช) รักด้วยใจมั่นคง (ญ) รักด้วยใจมั่นคง
(ช) ชื่อเราอาจอง (ญ) ชื่อเราอาจอง
(ช) มหาราชจงยั่งยืน (ญ) มหาราชจงยั่งยืน

ลาเบ็ญ

คำร้อง - ทำนอง : ศิษย์เก่า รุ่น 2521

....วันคืนผ่านผันแปรเปลี่ยน

จำพรากจากอำลาไกล

เคยเรียนเคยได้สนุก

เพื่อนเอ๋ยข้าจำลาไกล

จากไปแล้วจะไม่ลืมเลือน

ฝากน้องผู้อยู่หลัง

โอ้ร่มไทรสวยงาม

***เหม่อมองดูอีกครา

 

ชีวิตวัยเรียนก็จะสิ้นไป

สุขหัวใจที่ได้อยู่มา

เคยได้ร่วมทุกข์เคยได้ร่วมใจ

แล้วอย่างไรอย่าลืมกัน

กลับมาเยือนอีกครั้ง

ช่วยยังเกียรติไว้ในเบ็ญ

แลตระการอยู่ลับตา

กล่าวอำลาด้วยอาลัย....

                   ***(ซ้ำ)

ร่วมใจเบ็ญจะมะ

 คำร้อง - ทำนอง : ไม่ทราบผู้แต่ง

 เสียง... เชียร์เบ็ญจะมะอันเกรียงไกร รักกันไว้ด้วยน้ำใจอันคงมั่น ขอ... เชิญแม่ไทรงามเป็นดวงใจ อยู่คู่ไว้รวมจิตใจ เราทั้งผอง เราเทิด เรารัก เราน้องพี่จงปรองดอง ชื่อเบ็ญต้องเกริกก้องทั่วฟ้าไทย ผอง... เราช่วยมาเชียร์เพื่อนำชัย สู้เข้าไว้ให้มีชัยต่อเขา ไชโย... เถิดนะชัยชนะเป็นของเรา ต้องให้เขาหวั่นเราตลอดไป...

 

Veed ... Boom Benchama!

 คำร้อง - ทำนอง : ไม่ทราบผู้แต่ง

 

Veed ........................................ Boom! Hule Hule Hule Ha Ha Hule Hule Hule Hey Hey Who are we ? We are "B" We are "E" and We are "N" B-E-N, Benchama, Benchama Veed ........................................ Boom! La ........................................ Boom!

 

ฟังเพลงหรือดาวน์โหลดไปฟังกัน
ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการเปิดฟังเพลง Mp3
 
- เพลงชูเกียรติเบ็ญ คลิกเลย >>  
- เพลงร่วมกายร่วมใจ คลิกเลย >>  
- เพลงลาเบ็ญ คลิกเลย >>  
- ซาวด์เพลงลาเบ็ญ คลิกเลย >>  
- เพลงไทรงามเกม คลิกเลย >>  
- เพลงขวัญเบ็ญ คลิกเลย >>  
- เพลงเบ็ญกล้าเบ็ญแกร่ง คลิกเลย >>  
- ขับเสภาเทิดทูนเบ็ญจะมะฯ คลิกเลย >>  

ทำเนียบคนเก่งวันนี้

มอบเกียรติบัตรนักเรียนท็อป เทสต์

นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆ

มอบเกียรติบัตรนักเรียนทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ “General English Proficiency Test” ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดสอบโดย

ข้อมูลเชิงสถิติ

เกาะติดข่าวการศึกษา

จุดที่ตั้งโรงเรียน

เรียนรู้จากครูผู้สอน

แหล่งรวมทุน/การศึกษาต่อ

ปฏิทินงานวิชาการ/กิจกรรม

กระดานฝากข้อความ

ครูเสริฐ - 08/11/2015 - 15:56

ตารางเรียนดูเมนูเกี่ยวข้องกับนักเรียนด้านบนครับ

สวย - 08/11/2015 - 12:47

ตารางเรียนดูตรงไหนง่ะ

addwassana - 06/11/2015 - 19:36

เพิ่งทดสอบ ขอโทษนะคะ ส่งไม่ถูก

addwassana - 06/11/2015 - 19:33

เว็บไซต์ใหม่เยี่ยมมากค่ะ เปิดดูหน้าเว็บเก่าเรื่องผ้าป่านานมาก

aaddwassana - 06/11/2015 - 19:32

เว็บไซต์ใหม่ เยี่ยมมากค่ะ เปิดหน้าเว็บเก่าตั้งนาน

หล่อมากอิอิ - 29/10/2015 - 08:30

ตอนไหนจะปิดเทอมครัช

คนสวยของโรงเรียน - 29/10/2015 - 08:23

สวัสดีจร้าาาาาาาาาาา lol

กูอาร์มมี่เจอได้ - 28/10/2015 - 14:56

ซั้งพวกวางระเบิดแด่ มึงถือไม่เป็นบ่

เด็กกระโปก - 27/10/2015 - 01:00

อยากทราบว่าดรอป3ปี แล้วจะไปสอบม.4ได้มั้ยครับจริงจังมาก

พระอินทร์ - 26/10/2015 - 23:20

จะสอบgatpatแล้ว ฮึบๆๆ

Anonymous - 26/10/2015 - 13:36

ทำเว็บใหม่ งงแรงค่ะ :@

ครูประเสริฐ - 26/10/2015 - 08:13

นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2/58

pp - 21/10/2015 - 15:09

คิดถึงโรงเรียนเบ็ญฯ ตั้งใจเรียนนะน้องๆ: ))

เด็กที่ขี้เกียจ - 21/10/2015 - 12:56

ค้านไปโรงเรียนเด้ :@

ครูเสริฐ - 20/10/2015 - 14:52

มาโรงเรียนสนุกดีเจอเพื่อนๆ คุณครูใจดีทุกคน

unknown - 20/10/2015 - 10:55

ขี้เกียจไปโรงเรียนจังเลยค่ะ

Gems - 19/10/2015 - 19:13

...... lol

ครูโชติ - 19/10/2015 - 10:12

สวัสดีนักเรียนทุกคน วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดเทอม ตั้งใจเรียนนะคร๊าปป

ประเสริฐ - 16/10/2015 - 11:56

อีก 2 วัน ก็เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แล้ว ดีใจจังจะได้พบนักเรียนและเพื่อนๆครู ปิดเทอมมันเหงา :O

ประเสริฐ - 14/10/2015 - 02:44

lol แจ้งครูและนักเรียนทุกคนนะครับวันที่ 19 ตุลาคม เปิดเรียนแล้วนะครับ นักเรียนลงทะเบียนเรียน xD

เพลงประจำโรงเรียน

2180871
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
87
1170
87
120117
87320
51856
2180871

IP ของคุณ: 54.90.149.72
2015-11-29 06:18
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th