5 ธันวาคม 2563 - ประมวลภาพกิจกรรม "บรรยากาศคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีรำสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี (โดยมีการบันทึกภาพการฟ้อนรำอย่างเป็นทางการจาก NBT )

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th