ประมวลภาพกิจกรรม >>> นายขุนอธิป ทองผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และคณะครูงานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรวราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 ... ณ วัดหลวงและ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี (ภาพโดย : ออม รุจิรา อำลอย งานโสตฯ)
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th