ประมวลภาพกิจกรรม >>> นายขุนอธิป ทองผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และคณะครูงานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรวราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 ... ณ วัดหลวงและ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี (ภาพโดย : ออม รุจิรา อำลอย งานโสตฯ)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th