5 พฤศจิกายน 2563 ประมวลภาพพิธีต้อนรับ นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th