พ.อ.รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 22 จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และตรวจเยี่ยมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2,3 ในคาบกิจกรรมเครื่องแบบ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://photos.app.goo.gl/8u1zQwTNSKo74tR6A
 
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th