วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร​และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ​ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง​ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th