ภาพกิจกรรม "พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเข็มสมาชิกยุวกาชาดจิตอาสา/สมาชิกยุวกาชาดดีเด่น ม.2,ม.3 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โดย นายอรรณพ จันทะโสม (รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://photos.app.goo.gl/7fhD57uGLiG8sxdP6
 
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th