กิจกรรม "พิธีมอบทุนการศึกษา" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ครบรอบ 123 ปี ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th