กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 123 ปี "พิธีตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.29

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th