วันอังคารที่ 29 ก.ย. 63  เวลา 14.39 น.

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริ ที่โรงเรียนบ้านดงนา ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ในการนี้พระองค์ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โดยพี่ๆจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ , กิจกรรมพี่สอนน้องทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และแนวข้อสอบ โดยทรงขอบใจที่ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่ยังขาดโอกาสและขอให้ทำโครงการนี้ต่อไป ...

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th