25 กันยายน 2563 - พิธีครูเกษียณกล่าวอำลาศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th