24 กันยายน 2563 - นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กล่าวเปิดงานใน "พิธีไหว้ครู" ครั้งที่ 15 และค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครั้งที่ 15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมด้วยพิธีมุทิตาครูเกษียณของกลุ่มสาระฯศิลปะ 4 ท่าน ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ (ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย.2563)

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th