โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมกับนายกยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานีนำ คณะผู้บริหารและนักเรียน รับโล่รางวัลพระราชทานรายการแข่งขันตอบปัญหา "เยาวชนอยากรู้" ระดับชั้น ม.ปลาย (ระดับประเทศ) จากกรมสมเด็จพระเทพฯ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีม
1. นางสาวนพวรรณ ผาดไธสง
2. นางสาวธมลวรรณ ศรีใส
3. นางสาวงามพิศ ศรีธัญ
4. คุณครูปริศนา สดสร้อย (ครูผู้สอนและดูแลทีม)
5. นายสมพร บุญสุข (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
6. นายอรรณพ จันทะโสม (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ)
7. นายนพรัตน์ ทองแสง (ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)
8. นางสุพรรณี บุญถูก (นายกยุวพุทธิกสมาคมฯ)
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th