วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904 วปร. จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.29 และบุคลากร ดำเนินการจัดพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน

สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 67 คน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 50 คน โรงเรียนโขงเจีนมวิทยาคม 34 คน โรงเรียนหนองขอนวิทยา 98 คน รวม 249 คนที่เข้ารับสิ่งอุปกรณ์และเครื่องเขียนพระราชทาน นอกจากนี้ สพม.ยังได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ประสบอุทกภัย จาก 4 โรงเรียน อีกจำนวน 100 ทุนๆละ 1,000 บาท โดย พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ (อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ประธานมูลนิธิพัฒนาอุบล/นายกสามคมชาวอุบลราชธานี/ที่ปรึกษามูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย) เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน อาทิ...พลตรีพิชิต วันทา (กรรมการมูลนิธิฯ) , นายสมชาติ พงคพนาไกร (ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) , นายนิมิต สิทธิ์ไตรย์ (ประธานหอการค้าอุบลราชธานี) , นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ (นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี) และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th