วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกห้องเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th