ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , คุณครูอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้และกล่าวอวยพรก่อนที่ครูอัจฉราภรณ์ เกษละคร (ครูสอนภาษาเยอรมัน)

จะเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาด้านภาษาและวัฒนธรรม กับสถาบันเกอเธ่ ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน เนื่องจากสถาบันเกอเธ่ได้มอบทุนให้แก่คุณครูนก ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสัมมนาด้านภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน เป็นเวลา 1 เดือน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th