วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียน เวลา 08.15 น.

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 (ในชุดนิยมไทย สีเหลือง) ตั้งแถวอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ที่บริเวณหน้าอาคารมหาราช เคลื่อนขบวนไปที่หน้าเสาธง หน้าพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ตามลำดับ คณะครูและนักเรียนร่วมร้องเพลง “สดุดีจอมราชา นำโดยตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนและวงโยธวาทิต ต่อด้วยเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ทั้งหมดแสดงความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ และท่านผู้อำนวยการลงนามถวายพระพร , บันทึกภาพร่วมกัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th