วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมโครงการ 5 ส “ทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน , มทบ.22 และนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมจิตอาสา 5 ส ในการทำ Big Cleaning day ของนักเรียนในเครื่องแบบโดยพร้อมเพรียงกัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th