วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการประกวดวัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0) ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น สูงดีสมส่วนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ภายใต้ NEST ไอคิวดี ไอคิวดี เขตสุขภาพ 10 ปีที่ 2

ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมาจากจังหวัดอิสานใต้ ได้แก่ จ.อุบลราชธานี , จ.อำนาจเจริญ , จ.ศรีสะเกษ หลายรายการที่ส่งเข้าแข่งขัน โดยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ส่งคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การให้คะแนนจากทีม BMC ทีมนักกีฬาบาส เกตบอลชายและทีมนาฏศิลป์ของโรงเรียน คว้ารางวัลมา 2 รางวัล ได้แก่ ทีม BMC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมต้นแบบวัยรุ่น และ นักเรียนชาย ม.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟันสวย มาครอง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสานและให้ความรู้แก่วัยรุ่นเป็นอย่างมาก นอกจากการประกวดแล้ว ในงานยังมีการบรรยายพิเศษและกิจกรรมอื่นๆอีกหลายรายการ อาทิ บรรยายความรู้เรื่อง Strong Smart Smile ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นไทยยุค 4.0 , นิทรรศการ และการตอบปัญหาชิงรางวัล , ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย , ตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะโภชนาการ และประเมิน EQ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th