วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 200 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน กับคณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th