วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6 ในงานวันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2561 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ และหอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี  เวลา 08.30-12.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th