วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ม.2 ในงานวันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2561 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี และประชุมผู้ปกครอง ม.4 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ เวลา 08.30-12.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th