วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ร่วมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561. ร่วมกิจกรรมที่หอประชุมเบญจานุสรณ์ (เนื่องจากฝนตก จึงเปลี่ยนสถานที่จากหน้าเสาธงมาใช้หอประชุมแทน) ว่าที่ ร.ต.ดร.กมลสาดศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวแสดงเจตจำนงให้นักเรียนร่วมใจ รวมพลัง ต่อต้านยาเสพติดซึ่งเป็นภัยอันตรายอย่างมหันต์ต่อเยาวชนไทย จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะครูและนักเรียน ม.4 เดินรณรงค์ร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษาจากหลายสถาบัน อาทิ โรงเรียนอาเวมารีวา , วิทยาลัยอาชีวะศึกษา , อำเภอวารินชำราบ , โรงเรียนปทุมพิทยาคม , วิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นต้น ใช้จุดสตาร์ทเริ่มต้นที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เดินรณรงค์ไปจนถึงวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี จนถึงเวลา 17.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th