วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการบวงสรวงบูชาครูกลอนสุนทรภู่ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีกวีเอกแห่งสยาม

จากนั้นเริ่มกิจกรรมสวดนบบูชาครูกลอนสุนทรภู่ ทำนองสรภัญญะ , การขับเสภาขุนช้างขุนแผน "ตอนกำเนิดพลายงาม" , ตัวแทนนักเรียนท่องอาขยาน , การแสดงของนักเรียนชุด "นาฏลีลาภาษาศรี ตามรอยรัตนกวีสุนทรภู่" ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th