วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 งานแนะแนวโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม...ม่งสู่ TCAS สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Thai University Central Admission System(TCAS)

และวางแผนเตรียมความพร้อมตนเองสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์
รับฟังการบรรยายหัวข้อ "รู้ลึก รู้จริง เรื่อง TCASและ 7 อันดับคณะยอดนิยม" โดยวิทยากรจาก กริท เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนซี่ จำกัด และ รุ่นพี่คณะต่างๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น #บรรยายในหัวข้อ "แรงบันดาลใจจากพี่นักศึกษา สู่น้อง ม.ปลาย" นอกจากนี้...ยังมีกิจกรรม work shop "ค้นหาตัวตนกับสิ่งที่ชอบและคณะที่ใช่" "How to คณะนี้เรียนยังไง? จบไปทำงานอะไรได้บ้าง" เทคนิคการอ่านหนังสือ"วันละชั่วโมง"ให้จำแม่น ฯลฯ.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th