วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีน้อมรำลึก แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมพร้อมกันกับส่วนกลางแล้วยังจัดให้มีการแปรขบวนโดยครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมหาราชทุกคนได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ ไทย และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ พร้อมเรือสุพรรณหงส์ และคำว่า"เบ็ญจะมะมหาราช" ได้สวยงาม พร้อมเพรียง แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th