วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำคณะครู ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา อดีตข้าราชการครูเบ็ญจะมะมหาราช  และนักเรียน

ได้ประกอบพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  (รับชมภาพมุมสูงที่นี่)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th